Regulamin

Regulamin sklepu internetowego martapalka.com

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.martapalka.com prowadzony jest przez MARTA PALKA MP MARTA PALKA-SIKORA z siedzibą w Warszawie, ul. Iwicka 49, lok. 37., NIP: 6321515840, REGON: 388292795, zwany dalej Sklepem.

Adres e-mail sklepu:

kontakt@martapalka.com

contact@martapalka.com

Numer telefonu sklepu: 608 303 926 (czynny od poniedziałku  do piątku w godzinach od 11.00 do godz 16.00)

Numer rachunku bankowego sklepu: 82 1160 2202 0000 0004 8862 3442.

 

 

Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego.
 2. Konsument – klient będący osobą fizyczną korzystającą ze sklepu.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.martapalka.com
 5. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 6. Konto – indywidualne konto Klienta stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
 7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
 8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępny pod adresem https://sklep699094.shoparena.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 9. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności umożliwiająca m.in. dokonywanie zamówień bez konieczności ponownego wypełniania danych Klienta.
 10. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy sklepem a Klientem, na podstawie której sklep świadczy Klientom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: złożeniu zamówienia, zawarciu umowy oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących produktów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia umowy ze sklepem. Po akceptacji zamówienia przez sklep dochodzi do wykonania umowy.

 

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

 

Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu:
 1. określa zasady korzystania ze sklepu;
 2. określa tryb i zasady zawierania na odległość umów ze sklepem;
 3. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 2. Sklep sprzedaje produkty nowe.
 3. Ceny podane w sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
 5. Sklep może oferować oznaczone produkty na promocyjnych warunkach. Produkty do sprzedaży promocyjnej ograniczone są ilościowo. Sprzedaż odbywa się na podstawie kolejności składania zamówień.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści:

  -sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
  -sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
  -naruszających prawa osób trzecich;
  -stanowiących stworzoną na zamówienie, nieautentyczną opinię Klienta o sklepie lub jego produktach.

 

 

Zakładanie konta w sklepie

W celu bezpłatnej rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności.  Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz dane kontaktowe sklepu.

 1. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta klienta. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
 2. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych do logowania. 
 3. Sklep zaleca ustanowienie hasła do konta składającego się z co najmniej 8  znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter).
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta.
 5. Utworzenie konta w sklepie umożliwia poprzez panel Klienta:
  -podgląd statusu realizacji zamówień
  -podglądu historii zakupów
  -brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
  -zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody)
  -zmianę danych
  -usunięcie konta
 1. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce panelu klienta lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sklepem.
 2. Klient podając dane do konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 3. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
 1. zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
 2. dane Użytkownika są nieprawdziwe;
 3. podane dane nie należą do Klienta.
 1. Przed usunięciem konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

 

 

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. zalogować się, zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu; wpisać dane do faktury, jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę.
 4. kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” , sprawdzić wprowadzone dane odbiorcy zamówienia oraz adresu dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i kliknąć przycisk “Dalej”. 
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w Regulaminie terminie.
 7. Sprawdzić zamówienie a następnie kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.
 8. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 10.00-16.00.

 

 

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa - DPD
 2. Odbiór w punkcie odbioru - Paczkomaty 24/7 InPost
 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. płatność za pobraniem
 2. płatność przelewem na konto sklepu
 3. płatności elektroniczne
 4. płatność kartą płatniczą
 5. gotówka-odbiór osobisty w siedzibie firmy

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu a w przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej w regulaminie.
 7. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest wyłącznie płatność z góry a koszty transportu ustalane są indywidulanie poprzez kontakt mailowy z Klientem. Koszty transportu zależą od adresu dostawy, wagi produktów i aktualnego cennika przewoźnika.

   

   

  Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sklepem.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem albo płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Produkt zostanie wysłany przez sklep w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez sklep.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. W przypadku dostawy produktu na terenie Unii Europejskiej cena zostanie indywidualnie uzgodniona przez sklep z Klientem. Dostawa realizowana  jest do wybranego kraju wyłącznie Pocztą Polską.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Dokument sprzedaży potwierdzający wykonanie zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu sprzedaży, Klient może złożyć reklamację.

   

   

  Newsletter
 1. Klient może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera sklep okresowo dostarcza Klientowi, na podany przez adres poczty elektronicznej, informacje handlowe obejmujące informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach.
 2. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły zakresu przetwarzania danych Klientów na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
 3. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
 4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w panelu klienta lub poprzez kontakt mailowy ze sklepem.

   

   

  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta
 3. Konsument i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy, składając do sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres:
  MARTA PALKA MP MARTA PALKA-SIKORA  00-735 warszawa, ul. Iwicka 49 m 37
  lub adres e-mail sklepu: 
  kontakt@martapalka.com,  contact@martapalka.com
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.
 3. Klient i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 4. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi koszty zwrotu produktu do sklepu. Przesyłki wysłane na koszt sklepu (np. za pobraniem) nie będzie akceptowany (przesyłki nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

   

   

  Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do sklepu:
   1. pisemnie na adres: MARTA PALKA MP MARTA PALKA-SIKORA  00-735 warszawa, ul. Iwicka 49 m 37
   2. za pośrednictwem e-maila,
   3. droga telefoniczną,
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 5. Sklep nie odpowiada za wady będące efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji produktu.

 

 

Rękojmia

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w sklepie towaru Klient i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Marta Palka 00-735-Warszawa ul. Iwicka 49 m 37 lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

 

 

Rozstrzyganie sporów

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a sklepem między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 3. W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Klientem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta a sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

   

   

  Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Marta Palka-Sikora (administrator danych).
 2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu Internetowego w Polityce prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

   

   

  Postanowienia końcowe
 1. Sklep ma  prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną
   2. zmiany sposobów płatności i dostaw
   3. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
   4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
 1. O każdej zmianie sklep poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się̨ postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Definicje
  1. Administrator – MARTA PALKA-SIKORA z siedzibą w Warszawie, ul. Iwicka 49, lok. 37.
  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.martapalka.com
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

REJESTRACJA W SERWISIE

  1. Osoby, które podczas dokonywania zakupów założą konto w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)

  1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

NEWSLETTER

  1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail lub panelu Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

  1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
  3. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

  1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 1. Marketing
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na:

wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

   1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   2. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REKLAMA BEHAWIORALNA

  1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
  2. Zaufani partnerzy Administratora znajduje się Google Inc., Facebook.

 

 1. Portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzony w mediach społecznościowych Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, produktów a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 1. Pliki cookies oraz podobna technologia
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

  1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage)oraz „stałe” (persistent cookies, local storage).
  2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

COOKIES „MARKETINGOWE”

  1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

 

 1. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora
  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

  1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

  1. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 

PIKSELE FACEBOOKA

  1. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portalu społecznościowego  Facebook. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 1. Zarządzanie ustawieniami cookies
  1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
  3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
   1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe związane z dokonanym zakupem będą przetwarzane  przez czas wynikający w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
   2. Prawo uzyskania kopii danych 
   3. Prawo do sprostowania – Użytkownicy mogą zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli Użytkownicy  posiadają konto w serwisie, mogą samodzielnie edytować swoje dane osobowe. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownicy mogą  żądać zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych do czasu  ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
   5. Prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy Użytkownicy mają prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użtkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
   6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych, ). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
   7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
   8. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
   1. 10.2.1. w formie pisemnej na adres: MARTA PALKA 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 49 m 37
    lub
   2. 10.2.2.drogą e-mailową na adres: kontakt@martapalka.com
   3. 10.2.3.pod numerem telefonu:608303926
  3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o przyczynach takiego przedłużenia.
  4. Odpowiedź będzie udzielana na za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika kanału komunikacji: listownie lub na adres e-mail z którego przesłano wniosek. 
 4. Odbiorcy danych
  1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: adres Marta Palka-Sikora, 00-735 Warszawa ul. Iwicka 49 m 37, pod numerem telefonu: 608 303 926.

 

 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Zmiany Polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 07.02.2022 r.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl